รายละเอียดสินค้า

รับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ ในกรณีแก๊สหมดก่อน(เฉพาะสินค้าอัดกระป๋อง)
ในกรณีที่แก๊สฉีดในกระป๋องหมดก่อนน้ำยา เรายินดีที่เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้
เราไม่คิดค่าส่งของทั่วประเทศ
ในเมื่อสั่งสินค้ามากกว่า1โหล/ครั้ง
เราอยากท้าพิสูจน์ให้ท่านเปรียบเทียบสินค้าของเรากับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

กลุ่มน้ำยากันสนิม

ชื่อผลิตภันฑ์:น้ำยากันสนิมแม่พิมพ์-ซัน รัสต์การ์ด(ขาว)
ใช้ได้กับ:แม่พิมพ์
คุณสมบัติพิเศษ:สำหรับแม่พิมพ์ที่เก็บระยะเวลา 6เดือนถึง 1ปี
・ไม่จำเป็นต้องล้างออกก่อนผลิต จึงสามารถลดค่าแรงและประหยัดเวลา
・สเปร์มีสี สามารถเช็คความเรียบร้อยโดยตาเปล่า
・เป็นกึ่งแวคส์ ซับน้ำที่ตกค้างอยู่ในแม่พิมพ์ตลอดเวลาที่ใช้
・เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Non-CFC
・แค่ทิ้ง 5-10 Shot สามารถผลิตสินค้าได้ปกติ (ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน)
・ใช้ได้กับอุณหภูมิถึง 130 องศาเซลเซียส
・ใช้ได้กับทุกผิวของแม่พิมพ์

รายละเอียดสินค้า


ชื่อผลิตภันฑ์:น้ำยากันสนิมแม่พิมพ์-ซัน รัสต์การ์ด(เขียว)
ใช้ได้กับ:แม่พิมพ์
คุณสมบัติพิเศษ:สำหรับแม่พิมพ์ที่เก็บระยะเวลา 6เดือนถึง 1ปี
・ไม่จำเป็นต้องล้างออกก่อนผลิต จึงสามารถลดค่าแรงและเวลา
・สเปร์มีสี สามารถเช็คความเรียบร้อยโดยตาเปล่า
・เป็นกึ่งน้ำมัน ความชื้นที่ตกค้างอยู่ในแม่พิมพ์ให้อยู่บนชั้นเคลือบ
・เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Non-CFC
・แค่ทิ้ง 5-10 Shot สามารถผลิตสินค้าได้ปกติ (ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน)
・ใช้ได้กับอุณหภูมิถึง 130 องศาเซลเซียส
・ใช้ได้กับทุกผิวของแม่พิมพ์

รายละเอียดสินค้า


ชื่อผลิตภันฑ์:น้ำยากันสนิมแม่พิมพ์-ซัน รัสต์การ์ด ไลต์
ใช้ได้กับ:แม่พิมพ์
คุณสมบัติพิเศษ:สำหรับแม่พิมพ์ที่เก็บระยะเวลา 1สัปดาห์ 12สัปดาห์
・ไม่จำเป็นต้องล้างออกก่อนผลิต จึงสามารถลดค่าแรงและเวลา
・สเปร์มีสี สามารถเช็คความเรียบร้อยโดยตาเปล่า
・เป็นกึ่งน้ำมัน ความชื้นที่ตกค้างอยู่ในแม่พิมพ์ให้อยู่บนชั้นเคลือบ
・มิตรกับสิ่งแวดร้อม Non-CFC
・แค่ทิ้ง 3-5 Shot สามารถผลิตสินค้าได้ปกติ (ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน)
・ใช้ได้กับอุณหภูมิถึง 130 องศาเซลเซียส
・ใช้ได้กับทุกผิวของแม่พิมพ์

รายละเอียดสินค้ากลุ่มน้ำยาทำความสะอาด

ชื่อผลิตภันฑ์:น้ำยาล้างแม่พิมพ์ ซัน โมล์ด คลีนเนอร์
ใช้ได้กับ:แม่พิมพ์
คุณสมบัติพิเศษ:ใช้ได้กับทำความสะอาดแม่พิมพ์ในเวลาระหว่างผลิตและก่อนจัดเก็บแม่พิมพ์
・แห้งเร็ว ไม่ต้องเช็ดออกและไม่ทิ้งคราบ

รายละเอียดสินค้า


ชื่อผลิตภันฑ์:น้ำยาล้างแม่พิมพ์ ดีทูลส์ โมล์ดคลีนเนอร์
ใช้ได้กับ:แม่พิมพ์
คุณสมบัติพิเศษ:แห้งเร็ว ไม่ต้องเช็ดออกและไม่ทิ้งคราบ

รายละเอียดสินค้า


ชื่อผลิตภันฑ์:น้ำยาทำความสะอาดพลาสติก ซัน พลาสติกคลีนเนอร์
ใช้ได้กับ:ชิ้นงานพลาสติก
คุณสมบัติพิเศษ:แห้งเร็ว ไม่ต้องเช็ดออกและไม่ทิ้งคราบ
ไม่ทำลายผิวของชิ้นงานพลาสติก

รายละเอียดสินค้า


ชื่อผลิตภันฑ์:น้ำยาทำความสะอาดพลาสติก ดีทูลส์ พลาสติกคลีนเนอร์
ใช้ได้กับ:ชิ้นงานพลาสติก
คุณสมบัติพิเศษ:แห้งเร็ว ไม่ต้องเช็ดออกและไม่ทิ้งคราบ
ไม่ทำลายผิวของชิ้งงานพลาสติก

รายละเอียดสินค้า


ชื่อผลิตภันฑ์:สารล้างสครู ดีทูลส์เพอร์จิ้ง คอมพาวด์
ใช้ได้กับ:สกรูและสริ้งค์ที่ป้อนเม็ดพลาสติก
คุณสมบัติพิเศษ:ใช้ในการล้างสกรู
ในกรณีเปลี่ยนสีหรือชนิดพลาสติกและล้างลันเนอร์
หลังเลิกผลิตหรือพบ Back Spot หรือมีสิ่งป่นเปลื้อน
เพื่อลดปรีมาณของเสียน้อยลงและสามารถประหยัดค่าแรงงานและลดเวลาได้

รายละเอียดสินค้าน้ำยาป้องกันชิ้นงานติดแม่พิมพ์

ชื่อผลิตภันฑ์:น้ำยาป้องกันชิ้นงานติดแม่พิมพ์ ซัน เพนต์เทเบิ้ลโมล์ดรีลีส SA-101
ใช้ได้กับ:แม่พิมพ์
คุณสมบัติพิเศษ:ไม่จำเป็นต้องเช็ดออกสามารถพ่นสีทับได้
ไม่จำเป็นต้องเช็ดออกชิ้นงานที่ถูกฉีดออกมาจากแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตภันฑ์นี้
สามารถประหยัดเวลาทำงานและลดค่าแรงได้

รายละเอียดสินค้า